.

Historien om en portalplattform

När vi startade Bool bestämde vi oss för bli absolut bäst på att leverera lösningar på SharePoint. Ungefär ett år efter vi dragit igång och hade levererat ett antal intranät, slog det oss att de lösningar vi hade utvecklat till de olika kunderna i stort sett var likadana. Det var bara den grafiska designen som skiljde dem åt.
Vi bestämde oss då för att börja bygga en plattform för kommunikation och informationsspridning baserad på SharePoint. Vårt första intranät på denna plattform levererades i slutet av 2010 till BDO. När den första releasen av SharePoint 2013 kom i slutet av juli 2012, började vi bygga om plattformen till SharePoint 2013. Vi utvecklade helt nya funktioner och tog fram en ny responsive design. BoolCore var därmed fött och vi lanserade Sveriges första intranät på SharePoint 2013, till Strängnäs kommun.
.

BoolCore gör SharePoint enklare

BoolCore är en portalplattform, baserad på SharePoint 2013, som är framtagen för organisationer som snabbt och tryggt vill komma igång med ett intranät för att öka produktiviteten i organisationen med informationsspridning och samarbete. Plattformen bygger på vår mångåriga erfarenhet av att leverera intranät åt såväl små som stora internationella organisationer.
BoolCore är framtaget för att tillgodose kraven på ett modernt socialt intranät. Det är en personifierad plattform för kommunikation och samarbete mellan medarbetarna, och för att sprida information över hela organisationen. I designen av plattformen ligger fokus på att hålla information relevant och personlig, informationen ska hitta dig, inte tvärtom. Intranätet ska assistera dig i ditt arbete – varje dag. Ni får en trygg uppsättning av ett fullt fungerande intranät. Dessutom vidareutvecklar vi ständigt BoolCore, och som kund har man möjlighet att löpande ta del av uppdateringar och ny funktionalitet.
.
.

Välanvänt & beprövat

120.000 användare i 20 länder använder BoolCore, ni är inte ensamma om lösningen.

Håller Länge, ständig forskning & utveckling

Vi utvecklar ständigt plattformen, och håller den uppdaterad.

Användaren i fokus

Stort fokus ligger på att göra SharePoint mer användarvänligt.

”Intranäta” på språng

Responsive design gör att BoolCore fungerar lika bra på dator, surfplatta eller telefon.

Vi följer med hela resan

Vår leveransmetod hjälper er att få ett lyckat intranät.
.

Gemenskap på intranätet

När Strängnäs kommun skulle välja leverantör för sitt nya intranät, baserat på SharePoint 2013, valde de Bool. Intranätet är kommunens digitala plats för arbete, gemenskap, kommunikation och personlig utveckling.Läs mer om Strängnäs kommun
.

Ett intranät på 150.000 m2

Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Intranätet ska vara den huvudsakliga platsen för att nå allt eller det mesta av vad medarbetarna behöver i sin roll och upplevas som ett naturligt och lättarbetat arbetsredskap.Läs mer om Diös
.

Ett urval av organisationer som använder BoolCore

120.000 användare i 20 länder

.
.
.
.
.
.
.
.
.
procent
.

Börja inte från noll. Börja från 80%

Eftersom BoolCore används av många av våra kunder så är det väl beprövat och mycket robust. Att använda BoolCore jämfört med att utveckla ett intranät från grunden innebär att ni inte behöver börja från noll.
BoolCore täcker normalt minst 80% av de flesta organisationers behov när det gäller internkommunikation och samarbete. Genom att investera i BoolCore kan ni istället lägga er budget på de sista 20% som är speciella just för er, det är nämligen de detaljerna som oftast innebär den stora skillnaden för er verksamhet.

Stora intranätprojekt brukar i regel vara tungrodda, med långa införandeprocesser. Vi vill med hjälp av BoolCore istället göra det möjligt att lägga mer av er budget, tid och energi på införande, utbildning och förberedelser. På så vis kan ni dra större nytta av den nya portalen och få medarbetarna att vilja använda den varje dag.
.

En plattform ovanpå SharePoint

BoolCore är byggt av funktioner i moduler, vilket innebär att vi gör anpassningar och bygger komponenter ovanpå SharePoint. Detta innebär att vi inte ändrar något på SharePoints grundfunktioner, utan istället utnyttjar den plattform ni redan investerat i.
Det gör även att det är enkelt att göra uppdateringar av SharePoint. Ovanpå SharePoint lägger vi sedan vårt baslager av BoolCore. Enkelt förklarat innehåller det teknisk arkitektur, navigationsstruktur och responsive design med startsida, söksida och profilsida. På baslagret lägger vi funktionsmoduler som i en standardversion innehåller nyhetshantering, förbättrad sökfunktion, ett samarbetspaket, notifieringar och viktiga meddelande samt hantering av innehåll. Överst lägger vi det sista, och utifrån ett användarperspektiv viktigaste lagret, som består av design.

Några av fördelarna med vår modulära arkitektur är dels att vi på kort tid kan leverera ett standardiserat intranät och dels att ni kan välja vilka funktioner som är viktiga för just er. Vi utvecklar ständigt BoolCore, och lägger till nya funktioner. Vi har till exempel ett populärt processverktyg och moduler för ärende- och projekthantering.
.
diosipad
.

Vår leveransmodell från ide till användare

För att säkerställa att varje projekt vi levererar blir så bra som möjligt och uppfyller era behov, har vi tagit fram en leveransmodell som bygger på fem steg.
I första steget vill vi lära känna er, vill skapa oss en bild av er och vilka utmaningar ni har. Vi vill veta vilka behov er portal ska uppfylla. Vi håller workshops och gör en effektkartläggning. I andra steget samlar vi ihop all information och fakta vi fått genom att lära känna er. Vi sätter oss ner och strukturerar era behov och hur vi kan lösa dem. Vi ritar flöden, wireframes, skisser och slutligen färdiga designoriginal. I tredje steget skapar vi portalen, utvecklar funktioner och sätter designen på plats. Vi gör det med vår egen utvecklingsmetod Boolean.

I fjärde steget lanserar vi portalen. Det är ett mycket viktigt steg att förankra portalen, det avgör hela framtiden och mottagandet av portalen. Vi håller utbildningar, skapar buzz och intresse med lanseringskampanjer. I femte steget börjar vi ge support och förvalta portalen med BoolCare. Vi skapar continuous-wow-effekt hos användarna genom att vara lyhörda och skapa nya funktioner samt vidareutveckla gamla.
Leveransmodell
.

Vill du veta mer om intranät på SharePoint?

.
Tveka inte att ta kontakt med oss om du har någon fråga om oss, BoolCore eller om våra tjänster. Du hittar oss på Twitter, Linkedin, Facebook, Flickr, och självklart på telefon och mail. Vi ser fram emot att höras vid!
Bool by Sigma Bredgatan 25, 222 21 Lund
046-88 88 150
info@bool.se
.